Skip to main content
Други

Гаранционни условия

By 28.02.2019август 15th, 2020No Comments

1.Гаранционен срок

1.1 По време на гаранционния срок “ПЕТ БРОС” ООД гарантира за изправността на дадената стока. При възникване на фабрични дефекти в дадена стока, “ПЕТ БРОС” ООД следва да ги отстрани за своя сметка.

1.2 Гаранционния срок е различен за всеки продукт, като зависи от типа на стоката и производителя. Гаранционния срок е предварително посочен от производителя на всеки артикул.

1.3 Гаранционния срок за всяка стока започва да тече от точната дата на закупуването й.

1.4 За всички стоки доставени чрез куриер, гаранционните условия влизат в сила след личното приемане на конкретния артикул и се считат за приети, при липса на възражения от страна на клиента, в рамките на 24 часа след приемане на стоката.

1.5 Клиента е длъжен да съхранява гаранционната карта или друг документ за продажба, както и касовия бон до изтичане на гаранционния срок.

2. Рекламация, Отговорност и Обезщетение

2.1 Рекламация на дадена стока се приема само и единствено при пълно изпълнение на гаранционните условия и срок.

2.2 При всяка призната рекламация се извършва ремонт на стоката или замяна, при невъзможност за отстраняване на повредата в срок, като стоката се заменя с идентичен продукт за сметка на “ПЕТ БРОС” ООД.

2.3 При рекламация на даден артикул и/или дадена негова част се изпълнява следната процедура:

2.3.1 Изпълнение на фирмените предписания от фирмата производител, при наличието на такива.

2.3.2 Всяка рекламация се приема само и единствено след съставяне на протокол за рекламация, издаден в минимум две копия, като всяко едно копие трябва да бъде подписано собственоръчно от клиента и представителя на “ПЕТ БРОС” ООД. Клиента се задължава да пази своето копие от съставения протокол за рекламация, до ремонтиране или заменяне на стоката. Всяка стока приета за рекламация бива върната на клиента, след ремонт или замяна, само след предоставяне на протокола за рекламация от клиента.

2.3.3 След оценка на състоянието на дадения артикул, представителя на “ПЕТ БРОС” ООД следва предприеме следните действия:

А)  След установяване на гаранционен фабричен дефект, продукта следва да бъде ремонтиран и върнат на клиента в рамките на 30* календарни дни. При невъзможност продукта да бъде ремонтиран, той бива заменен с нов идентичен на него артикул.

Б) След установяване на повреда, в следствие на неправилна експлоатация и/или повреда, която не се покрива от гранционните условия, представителя на “ПЕТ БРОС” ООД се задължава да се свърже с клиента и да го уведоми. Клиента запазва правото си да откаже ремонт на стоката и да получи обратно повредената стока, като при евентуална доставка,разходи за разнос се поемат от клиента.

2.4 При възникнала рекламация “ПЕТ БРОС” ООД не носи отговорност за пропуснати евентуални ползи и/или косвени щети на клиента или трети страни.

2.5 При възникнала рекламация, клиента е длъжен да достави продукта, обект на рекламация, до посочен от “ПЕТ БРОС” ООД магазин или офис, за собствена сметка. Клиента се задължава при транспортиране да опакова и упрепи дадения артикул, съобразено с неговото описание, като се препоръчва това да става с оригиналната за артикула опаковка.

2.6 При възникнала рекламация “ПЕТ БРОС” ООД НЕ се осигурява оборотно оборудване за клиента, освен в случаите на договорено такова.

2.7 При възникнала рекламация “ПЕТ БРОС” ООД НЕ носи отговорност за нанесени материални щети, в следствие на фабричен дефект или повреда на дадена стока.

2.8 При възникнала гаранционна рекламация, срокът за отстраняването й е до 30* календарни дни.

3. Условия, при които не се изпълнява рекламация

3.1 При възникнала рекламация “ПЕТ БРОС” ООД е в правото си да откаже гаранционно обслужване на дадена стока, при липса на документация или при непълна такава (гаранционна карта и/или друг документ за продажба и касов бон).

3.2 При възникнала рекламация “ПЕТ БРОС” ООД е в правото си да откаже гаранционно обслужване на дадена стока, в следните случаи:

3.2.1 При механична повреда и/или нарушен външен вид на стоката.

3.2.2 При следи от ремонт и/или опит за ремонт от клиента и/или неоторизирани трети лица.

3.2.3 При неоторизирани промени в документите (гаранционна карта и/или друг документ за продажба и касов бон), извършени от лице, което не е представител на “ПЕТ БРОС” ООД.

3.2.4 При наличие на механични повреди по външния вид, в следствие на физическа интервенция – удар, счупване, намокряне и други.

3.2.5 При неспазване на правилата за транспорт.

3.2.6 При неправилно съхранение, монтаж и/или експлоатация.

3.2.7 При наличие на повреда, вследствие на природни бедствия – земетресение, вулканична дейност, наводнение, пожар, гръмотевица и други.

3.2.8 При наличие на повреда нанесена от насекоми, гризачи /или домашни любимци.

3.2.9 При повреда, вследствие на злоумишлени действия.

3.2.10 При наличие на разкъсан и/или повреден гаранционен стикер, поставен от производителя и/или продавача.

3.2.11 При наличие на повреди, вследствие на неправилна употреба и/или употреба извън сферата на акваристиката.

4. Повреди, които не се покриват от гаранционните условия

4.1 Повреда на нагревател за аквариум не се приема за гаранционно обслужване в следните случаи:

4.1.1 При счупен и/или пукнат корпус на нагревателя.

4.1.2 При наличие на прекъснат и/или пречупен кабел на нагревателя.

4.1.3 При отклонение на терморелето в диапазона ±3ºC.

4.1.4 При изгаряне на нагревателя, вследствие на работа извън водата.

4.1.5 При износване на вакууми, които се приемат за консуматив.

4.2 Повреда на филтър за аквариум не се приема за гаранционно обслужване в следните случаи:

4.2.1 При изгаряне на ротора, които се приема за консуматив.

4.2.2 При износване и/или повреда на всички филтърна материали, които се приемат за консуматив (вата, дунапрен, керамика и други).

4.2.3 При наличие на счупен и/или липсващ детайл от филтъра.

4.2.4 При наличие на повреди по вход на филтъра, изход на филтъра и/или маркучите на филтъра, които се приемат за консумативи.

4.2.5 При изгаряне на UV крушка, която се приема за консуматив.

4.2.6 При повреда на захващащи спирателни кранове, които се приемат за консуматив.

4.2.7 При счупване на захващащи щипки и/или крачета.

4.2.8 При износване на уплътнения, които се приемат за консуматив.

4.2.9 При износване и/или счупване на “кошничките” на филтъра, които се приемат за консуматив.

4.2.10 При спукване и/или счупване на стъклената защитна епруветка на UV крушката, която се приема за консуматив.

4.2.11 При наличие на прекъснат и/или пречупен кабел на филтъра

4.2.12 При износване на вакууми, които се приемат за консуматив.

.

4.3 Повреда на осветление за аквариум не се приема за гаранционно обслужване в следните случаи:

4.3.1 При изгаряне на луминисцентна пура, крушка, LED модул, LED диод и други, които се приемат за консуматив.

4.3.2 При наличие на прекъснат и/или пречупен кабел на осветлението.

4.3.3 При износване на вакууми, които се приемат за консуматив.

4.3.4 При наличие на счупен и/или липсващ детайл от осветлението.

4.3.5 При счупване на захващащи щипки и/или крачета.

4.4 Повреда на водна помпа за аквариум не се приема за гаранционно обслужване в следните случаи:

4.4.1 При наличие на прекъснат и/или пречупен кабел на водната помпа.

4.4.2 При наличие на следи от работа извън водата.

4.4.3 При наличие на повреди по корпуса на водната помпа.

4.4.4. При повреда, вследствие на прегряване на водната помпа.

4.4.5 При повреда, вследствие на намаляване на дебита на водната помпа.

4.4.6 При изгаряне на ротора, които се приема за консуматив.

4.4.7 При наличие на счупен и/или липсващ детайл от водната помпа.

4.4.8 При счупване на захващащи щипки и/или крачета.

4.4.9 При износване на вакууми, които се приемат за консуматив.

4.5 Повреда на въздушна помпа за аквариум не се приема за гаранционно обслужване в следните случаи:

4.5.1 При наличие на прекъснат и/или пречупен кабел на водната помпа.

4.5.2 При наличие на следи от работа във водата и/или от намокряне.

4.5.3 При наличие на повреди по корпуса на въздушната помпа.

4.5.4 При наличие на счупен и/или липсващ детайл от въздушната помпа.

4.5.5 При повреда на мембраните, които се приемат за консуматив.

4.5.6 При счупване на захващащи щипки и/или крачета.

4.6 Повреда на аквариум не се приема за гаранционн обслужване в следните случаи:

4.6.1 При наличие на пукнатини, вследствие на неравна повърхност.

4.6.2 При наличие на повреда, вследствие на удар и/или външна физическа интервенция.

4.6.3 При наличие на повреда, вследствие на употреба на аквариума за различни от акваристичните цели.

4.6.4 При механична повреда на силикона на аквариума.

5. Отказ от покупка и връщане на стока

5.1 Закупена стока може да бъде върната в 14 дневен срок от сключване на договора за продажба, като клиента се задължава да уведоми търговеца за намерението си се откаже от покупката.

5.2 При отказ от покупката, клиента е длъжен да върне стоката на търговеца в рамките на 14 дни от сключване на договора за продажба, като стоката трябва да не е била използвана.

5.3 При отказ от покупката, клиента се задължава да върне стоката на търговеца в рамките на 14 дни от сключване на договора за продажба, като връщането на продуктите става за сметка на клиента.

5.4 При наличие на повреда по върнатия продукт и/или нарушаване на търговския му вид, търговеца запазва правото си да намали сумата за връщане на клиента или да се откаже от възстановяване на сумата, платена от клиента.

5.5 При отказ от покупка, търговеца се задължава да възстанови заплатената от клиента сума**, в рамките на 14 дни от датата на получаване на върнатата стока.

5.6 Търговеца има право да откаже връщане на продукт в следните случаи:

5.6.1 При връщане на нетрайни стоки (храни, препарати и други).

5.6.2 При връщане на стоки, при чието разопаковане има свързани със здравето и/или хигиената съображения.

5.6.3 При връщане на стоки, изработени по поръчка и индивидуален проект.

5.6.4 При връщане на стока с нарушен търговски вид.

5.6.5 При връщане на стока, която има следи от употреба и е била използвана.

5.6.6 При връщане на стока, която има следи от механична повреда.

5.6.7 При липса на пълната документация, свързана със стоката.

5.6.8 При нарушена цялост на оригиналната опаковка на продукта.

5.6.9 При липса на оригиналната опаковка на стоката.

5.6.10 При липса на аксесоари или други части от пълния комплект на стоката.

* При забавяне на ремонта, поради липса на конкретни елементи и налагането на допълнителна поръчка на части, клиентът следва да бъде уведомен.

** Срокът може да бъде удължен, ако е налице забавяне в оценката на продукта и/или поради невъзможност за контакт с клиента.