Skip to main content
Тераристика

Гигантска многоножка

By 16.08.2020юни 2nd, 2021No Comments
Archispirostreptus gigas

Естествен хабитат и Основна информация

Гигантската многоножка достига до 25-40см дължина и е естествено разпространена в Източна Африка. Видът е лесен за отглеждане, но има своите изисквания към средата. Средната продължителност на живот е 4-6 години. При стрес се свиват на топка и отделят токсини, които могат да предизвикат силно раздразнение на очите и лигавицата, за това се препоръчва работа с пинсета или ръкавици, както и обилно измиване на ръцете след манипулация.

Отглеждане, Среда и Условия на живот

Терариумът трябва да е с висока влажност 75-90% и температура 24-28°C, която може да поддържате с нагревателна подложка. Могат да се отглеждат самостоятелно или в група. В природата развиват симбиоза с акари обикалящи краката и екзоскелета им. В замяна на лесен източник на храна те почистват многоножката.

Хранене

Многоножките се хранят със загниваща дървесина, плодове и зеленчуци. Добавяйте натрошена сепийна кост към субстрата.